` ROD w Krośnie Odrzańskim - Strona główna

Własna działka to dobry pomysł na odpoczynek w czasie epidemii! Mamy dla ciebie piękną działkę.
Jak przystąpić do naszej społeczności dowiesz się TUTAJ.

logo PZD
Nowe wydarzenia
Ogłoszenie Zarzadu ROD w sprawie opłat ogrodowych w 2021 r. jest poniżej.
Stanowisko Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie
walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2021 w związku z pandemią jest poniżej.
Nowe strony Naszej Kroniki obejmujące okres po pażdzierniku 2019 r publikujemy TUTAJ.
Nowe strony Naszej Kroniki obejmujące okres od września 2017 r. do pażdziernika 2019 r publikujemy TUTAJ.

Ważne sprawy
INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DZIAŁKOWCA PRZEZ PZD jest TUTAJ.
Aktualny na dzięń 20 stycznia 2021 roku wykaz wolnych działek jest TUTAJ.  ZAPRASZAMY!
Ze stron PZD:
22 kwietnia 2021 - Światowy Dzień Ziemi
To wyjątkowe święto zostało ustanowione, aby uświadomić obywatelom na całym świecie jak kruchy jest ziemski ekosystem i jak ważne jest dbanie o dobrą kondycję naszej planety. Obchody tego dnia, w tym roku pod hasłem "Przywróć naszą Ziemię", to okazja do promowania proekologicznych postaw związanych z ochroną środowiska, z segregacją odpadów oraz uświadamiania o problemach klimatycznych Ziemi. To też okazja promowania życia w stylu "zero waste", czyli zero odpadów. Chodzi o to, byśmy generowali jak najmniej odpadów zanieczyszczających środowisko. Więcej TUTAJ
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NIEZAMAWIANYCH PRZESYŁEK NASION Z CHIN - 05.08.2020
W związku z pytaniami, które do nas trafiają, uprzejmie informujemy, że w przypadku otrzymania takiej paczki i jej otwarciu należy nasiona zniszczyć. Z punktu zachowania bezpieczeństwa fitosanitarnego, najprostszą i możliwą także do samodzielnego wykonania metodą jest spalenie tych nasion (najlepiej w piecu domowym lub kominku, ewentualnie metalowym pojemniku np. wiaderku (aby zachować również warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego).
Więcej TUTAJ
Stanowisko Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczania strat wody w rodzinnych ogrodach działkowych.
----
Na terenie całego kraju występuje pogłębiający się stan zagrożenia suszą hydrologiczną. Mamy do czynienia z okresem obniżonych zasobów wód powierzchniowych w stosunku do przeciętnych pomiarów wieloletnich. Susza hydrologiczna następuje w wyniku długotrwałej suszy atmosferycznej i rolniczej. Pogorszenie bilansu wodnego kraju, ma daleko idące konsekwencje zarówno środowiskowe, jak i ekonomiczne. Biorąc pod uwagę fakt, że tereny rodzinnych ogrodów działkowych zajmują ponad 40 tyś. ha powierzchni kraju, zieleń działkowa może stanowić swoisty rezerwuar małej retencji wodnej. Dlatego Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców uważa, że w ochronę zasobów wodnych powinni włączyć się wszyscy działkowcy. Całość komunikatu jest TUTAJ.

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczeń w korzystaniu z działek i ROD.
----
W uchwale tej uznał za konieczne dalsze okresowe wyłączenie możliwości pobytu na działkach w ROD osób spoza grona działkowców i ich najbliższych. Na działce w ROD mogą zatem przebywać działkowcy, ich rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzeństwo, osoby przysposobione (adoptowane) i ich małżonkowie, powinowaci w tej samej linii lub stopniu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie oraz rodzeństwo małżonka), jak również konkubenci i osoby im najbliższe. Mogą również przebywać osoby wykonujące na zlecenie działkowców prace związane z inwestycją lub remontem na działce w ROD.
Całość komunikatu jest TUTAJ.

Zarządzenie nr 9/2020 Prezesa Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 kwietnia 2020 r.w sprawie funkcjonowania biur rodzinnych ogrodów działkowych PZD
w związku z ogłoszonym na obszarze RP stanem epidemii jest TUTAJ

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD jest TUTAJ
----
TUTAJ są linki na stronie FB PZD do medialnych wypowiedzi przedstawicieli Policji ws przebywania na terenach ROD w kontekście ograniczeń związanych z przeciwdziałaniem epidemii.

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie niezbędnych działań organów PZD w związku z zagrożeniem epidemiologicznym
--------
W związku z rozwijającą się sytuacją dotyczącą zachorowań na Koronawirusa COVID-19 oraz koniecznością zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin, Krajowy Zarząd PZD uznał za pilne i konieczne podjęcie następujących zaleceń i decyzji: Zarządy ROD powinny natychmiast przesunąć termin zwołanych walnych zebrań (konferencji delegatów) i poinformować o tym działkowców w sposób najbardziej stosowny do danej sytuacji.
----
Cały komunikat jest TUTAJ
----
Uchwała Krajowego Zarządu nr 44/2020 z 11.03.2020 r. jest TUTAJ
----
Wszystkie Uchwały, Zarządzenia, Komunikaty Krajowego Zarządu PZD w sprawie koronawirusa są TUTAJAPEL DO DZIAŁKOWCÓW
przyjęty przez XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD

--------
Każdy z nas może pomóc chronić Ziemię!
Globalne ocieplenie jest faktem. Odczuwamy je w każdej części Ziemi coraz silniej. Efektem jest wcześniejsze dojrzewanie owoców na naszych działkach, a le i susza z roku na rok coraz bardziej dokuczliwa. My, działkowcy nie możemy pozostać obojętni na zmiany klimatyczne...
Cały apel jest TUTAJ
Sukces działkowców w Sejmie!
4.04.2019r. Sejm zaakceptował senackie poprawki do nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Posłowie przyjęli zmianę, o którą zabiegali działkowcy - skrócili (z 3 lat do 1 roku) o droczenie wejścia w życie przepisu wygaszającego możliwość zgłaszania żądania zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Krajowy Zarząd PZD dziękuje wszystkim Posłom i Senatorom, którzy zagłosowali za zmianą postulowaną przez PZD. Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich Działkowcom, którzy angażując się w kampanię społeczną zorganizowaną przez Ich stowarzyszenie, walnie przyczynili się do polepszenia sytuacji prawnej ogrodów.
Więcej informacji w
TEJ PUBLIKLACJI.
Uchwała nr 3/XXV/2018 Krajowej Rady PZD z dnia 5.12.2018 r. w sprawie wysokości i podziału składki członkowskiej w PZD w 2019 (BI 14/2018)
Zgodnie ze Statutem PZD składkę członkowską oraz jej podział ustala KRPZD.
Walne Zebranie ROD nie poddaje pod głosowanie składki członkowskiej.
Składkę członkowską płacą wszyscy członkowie PZD.
Składka członkowska na 2019 rok ustalona w wysokości 6 zł/rok.
W przypadku gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składkę w 2019 roku w wysokości 3 zł/rok.
Podział składki członkowskiej w 2019 roku - 100 % dla ROD.
Termin płatności składki 30 czerwca b.r.

Nowelizacja Regulaminu ROD
W dniu 28 czerwca br. Krajowa Rada PZD uchwaliła nowelizację Regulaminu ROD. Ta zmiana była przede wszystkim podyktowana koniecznością dostosowania regulaminu ROD do nowych zapisów statutowych, wprowadzających szereg rozwiązań, które należało włączyć w obieg prawa związkowego. Nowelizacja nie polegała jednak tylko na dostosowaniu regulaminu do statutu, ale obejmowała również korektę niektórych przepisów w stworzenie optymalnych warunków do korzystania z działek i funkcjonowania ogrodów.
Znowelizowany Regulamin dostepny jest TUTAJ

Nowy Statut PZD
Uprawomocniło się postanowienie Sądu z dnia 23 lutego 2018r. o wpisie do KRS zmiany Statutu PZD. Zgodnie z przyjętą wykładnią ustawy prawo o stowarzyszeniach uchwała o zmianie statutu wywiera skutki prawne nie od chwili jej podjęcia, lecz od daty dokonania wpisu zmiany statutu do KRS. W myśl tej zasady zmiany Statutu PZD uchwalone 9 grudnia 2017 roku przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów wywarły skutek prawny od 23 lutego 2018r. Należy pamiętać, że decyzją XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD część nowelizacji ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019r. Dlatego też publikujemy tekst jednolity znowelizowanego Statutu PZD zawierający pouczenia (w formie przypisów przy §40; §60; § 144) wyjaśniające kwestię zmiany wchodzącej w życie od 1 stycznia 2019r. Jedynie sygnalizacyjnie przypominamy, że odroczenie wejścia w życie nowelizacji w stosunku do w/w przepisów podyktowane było koniecznością zachowania jednolitych zasad odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) w ROD w 2018r. Nowy statut z przypisami jest TUTAJ

Prawo do działki według nowej ustawy

Zgodnie z nową ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych prawo do działki można uzyskać, w zależności od sytuacji, na cztery sposoby:
1. W drodze przeniesienia prawa do działki.
2. Podpisując umowę dzierżawy działkowej z zarządem ROD - możliwe tylko wówczas, gdy w ogrodzie jest wolna działka.
3. Podpisując umowę dzierżawy działkowej z prezydium okręgowego zarządu - tylko w nowym ogrodzie.
4. Wstępując w prawo do działki - składając w zarządzie ROD oświadczenie o wstąpieniu w prawa - dotyczy współmałżonka zmarłego działkowca.
Więcej w tym temacie wraz z wzorami druków na stronie PZD. Druki można pobrać także na naszej stronie w zakładce Druki   

Apel KR PZD do Zarządów ROD oraz działkowców

Krajowa Rada PZD zwraca się z apelem do wszystkich struktur Związku o konsekwentne stosowanie ustawy o ROD. Regulaminu ROD, Statutu PZD i innych przepisów związanych z zarządzaniem i funkcjonowaniem ROD oraz poprawne egzekwowanie obowiązującego prawa od działkowców. Nikt nie może dostarczać nawet pozorów wypaczania ustawy o ROD i przepisów związkowych. Równie ważnym aspektem jest okazywanie przez Zarządy ROD i działaczy ogrodowych empatii w relacjach z użytkownikami działek, a także - jeśli jest to możliwe - rozwiązywanie trudnych lub spornych spraw w oparciu o przepisy prawa z poszanowaniem zasad społecznych. Więcej na stronie PZD

Altana na działce w ROD.

- Co każdy działkowiec wiedzieć powinien. Przeczytasz TUTAJ.

Nowy regulamin ROD wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku.


1 października 2015 roku Krajowa Rada PZD uchwaliła regulamin ROD. Nowy regulamin ROD dostępny jest TUTAJ.

Nowy statut PZD zarejestrowany w KRS


9 września 2015r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) zarejestrowany został statut PZD uchwalony 2 lipca br. przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Statut dostępny jest TUTAJ.

USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

dostępna jest TUTAJ.
 

UWAGA DZIAŁKOWCY!

Do dnia 18 maja 2021 roku w Domu Działkowca można odebrać zawiadomienie o opłacie za działkę w 2021 roku i dokonać wpłaty.
Po tym terminie zawiadomienia zostaną wysłane na adres domowy.

ZARZĄD


opłaty 2021
stanowisko

Covid 19 - zasady bezpieczeństwa w ROD - 12.10.2020

9 października 2020 r. Rada Ministrów wydała kolejne rozporządzenie dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jedną z nowości jest przepis odnoszący się bezpośrednio do ROD.

Zgodnie z rozporządzeniem, na osoby przebywające w miejscach ogólnodostępnych nałożono obowiązek zakrywania nosa i ust (przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego (w § 27 ust. 1 rozporządzenia). Od tego obowiązku wprowadzono pewne wyjątki. W kontekście ROD na szczególną uwagę zasługuje § 27 ust. 3 pkt 12, który stanowi, że obowiązku o którym mowa w § 27 ust. 1 nie stosuje się osoby przebywającej na terenie "rodzinnego ogródka działkowego".

W świetle powyższego nie ulega wątpliwości, że intencją autorów rozporządzenia było zwolnienie osób przebywających na działce w ROD z obowiązku zasłaniania nosa i ust. Z uwagi na pewne nieścisłości w nazewnictwie, warto jednak zachować ostrożność przy interpretacji przepisu. Mianowicie w rozporządzeniu posłużono się pozaustawowym pojęciem "rodzinnego ogródka działkowego", a ustawa o ROD posługuje się pojęciem "rodzinnego ogrodu działkowego". Czyni to zasadnym pytanie, czy intencją autorów było objęcie zwolnieniem całego terenu ROD, czy też jedynie terenu działki - potocznie nazywanej "ogródkiem" - czyli obszaru, do którego działkowiec posiada prawo dzierżawy działkowej .

W sensie stricte prawnym kwestia ta jest raczej jasna - brak maseczki podczas pobytu na dowolnym fragmencie ROD, nawet poza "działką", nie powinien stanowić podstawy do nałożenia mandatu. Ale do tematu warto podejść bardziej zdroworozsądkowo. O ile bowiem na działce jesteśmy względnie bezpieczni, to na terenach wspólnych ogrodu - gdzie łatwiej o kontakt z innymi osobami - należy zachować ostrożność. Zwłaszcza, jeżeli uwzględni się regulację z § 27 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia. Przepis ten nakazuje zakrywanie nosa i ust na "terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania".

Chociaż z uwagi na w/w § 27 ust. 3 pkt 12, można przyjąć, że pojęcie "nieruchomości wspólnych" nie obejmuje "terenu ogólnego ROD, przeznaczonego do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek - art. 2 pkt 3 ustawy o ROD", to dla bezpieczeństwa własnego i innych celowym byłoby zachowywać się na nich w sposób analogiczny, tj. zasłaniać usta i nos.

Niezależnie od rozporządzanie RM, warto pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi na terenie ROD przepisami wprowadzonymi przez PZD, zarządy ogrodów zostały upoważnione do wprowadzania lokalnych, czasowych ograniczeń w dostępie do terenu ROD dla osób spoza grona działkowców i ich najbliższych rodzin oraz wyłączania części infrastruktury ogrodowej z użytku ( § 7 uchwały KZ PZD 143/2020 w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii).

R.pr. B Piech


UWAGA!
MIESZKAŃCY KROSNA I OKOLIC

Zarząd ROD im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim
dysponuje wieloma atrakcyjnymi i dogodnie położonymi wolnymi działkami.

Wiele z nich jest dobrze wyposażona i zagospodarowana. Część posiada altanki.  Aktualny wykaz wolnych działek jest TUTAJ
Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny - 68 383 5492, mailowy - podkrosno@poczta.onet.pl lub poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY.
Adres biura Zarządu:
ul. Działkowca 24
66-600 Krosno Odrzańskie
Dni i godziny pracy biura Zarządu:
Każdy wtorek i czwartek od godziny 10.00 do 16.00.

Opłaty związane z zawarciem umowy wynoszą:

1. Opłata jednorazowa - 200,00 zł.($ 147 Stautu PZD)
2. Składka członkowska - 6,00 zł. ($ 143 Statutu PZD)
3. Opłata ogrodowa od 1 m2 działki - w 2019 r. wynosiła 0,36 zł./m2 ($ 144 Statutu PZD)
4. Zaliczka na wodę w zależności od ogrodu od 45.00 zł. do 55.00 zł. w 2019 r.
5. Zaliczka na wywóz śmieci w zależności od ogrodu od 8.00 zł. do 15.00 zł. w 2019 r.

Poniżej prezentujemy kilka przykładowych zdjęć pięknych i uroczych działek na terenie naszych ogrodów.
TY TEŻ MOŻESZ MIEĆ TAKĄ !

działka

działka

działka

działka

działka

działka

działka

 


Informacja o konkursie "Wzorowa działka 2019"

Po przeprowadzonym w czerwcu 2019 r. przeglądzie działek, Zarząd ROD podjął uchwałę w sprawie wytypowania działki do Konkursu Okręgowego "Wzorowa działka 2019"

Treść uchwały:

Uchwała wzorowa działka 2019

   
Zdjęcia wytypowanej działki:
wzorowa działka 2019

wzorowa działka 2019

wzorowa działka 2019


   


A poniżej zdjęcia innych pieknych działek naszych Działkowców:

   


Informacja o Walnym Zebranie Sprawozdawczo - wyborczym ROD

    W dniu 30.03.2019 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - wyborcze ROD im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim.
    Przed Zebraniem Pani Maria Olejarz przedstawicielka ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku zapoznała Działkowców z korzyściami wynikającymi z kompostowania materiałów organicznych z działek. Zachęcała do stosowania naturalnych preparatów przeciwko chorobom i szkodnikom roślin.
    Zebranie otworzyła Prezes naszego ROD Pani Barbara Dzieciuch.Na przewodniczącego Zebrania wybrano Pana Jerzego Bartoszczyka. Gościem zebrania był Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze Pan Marian Pasiński. Odegrano hymn PZD. Minutą ciszy uczczono działkowców, którzy zmarli w ciągu ostatniego roku. W trakcie Zebrania wręczono puchar, dyplom i bon towarowy dla Pani Marzeny Agnieszki Kościk (ogród nr 4 "Relaks" Działka nr 119) za Wzorową Działkę w 2018 r.     Przyjęto porządek Zebrania i jego regulamin. Sprawozdanie z działalności zarządu ROD w 2018 roku i kadencję z lat 2015-2018, przedstawiła Prezes naszego ROD Pani Barbara Dzieciuch. Sprawozdanie finansowe za rok 2018 przedstawiła Pani Irena Bojko, skarbnik naszego ROD. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018 przedstawił Pan Jan Bochniak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD.
    W trakcie zebrania przyjęto 14 uchwał i dokonano wyboru nowych władz naszego ROD w składzie:
       Zarząd ROD:
       1. Barbara Dzieciuch - Prezes
       2. Józef Chorzalski - Wiceprezes
       3. Bogdan Michalik - Sekretarz  
       4. Irena Bojko - Skarbnik 
       5. Zenon Andrzejaszek - Członek Zarządu
       6. Jerzy Bartoszczyk - Członek Zarządu
       7. Stanisław Hałko - Członek Zarządu
       8. Dariusz Łytkowski - Członek Zarządu
       9. Jerzy Fabijański - Członek Zarządu
   
       KOMISJA REWIZYJNA:
       1. Jan Bochniak - Przewodniczący
       2. Henryk Idzikowski - Zastępca
       3. Tadeusz Kołtuniak - Sekretarz
       4. Radosław Rutkowski - Członek
       5. Michał Wenkler - Członek
   
    Podczas dyskusji poruszono m.i. następujące tematy:
    - Ustawa o ochronie danych osobowych w ROD.
    - wjazdy na teren ogrodu
    - spalanie na działkach
    - korzyści z kompostowania materiałów organicznych
Na wszystkie pytania udzielono odpwiedzi w oparciu o Statut i Regulamin ROD.
Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze Pan Marian Pasiński omówił sprawy związane z działalnością PZD a w szczególnosci o:
- projekcie ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- projekcie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- znaczeniu Zarządu ROD im Komisji Rewizyjnej dla PZD i działkowców,
W swoim wystąpieniu, Prezes Marian Pasiński podziękował wszystkim działkowcom za ich aktywność w działalności ROD i złożył życzenia pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
Na zakończenie zebrania złożono wszystkim działkowcom życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych.
   
Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z naszego Zebrania.
Walna Zgromadzenie 2019
Walna Zgromadzenie 2019

Walna Zgromadzenie 2019
Walna Zgromadzenie 2019

Walna Zgromadzenie 2019
Walna Zgromadzenie 2019

Walna Zgromadzenie 2019
Walna Zgromadzenie 2019

   


Serdecznie witamy nowych działkowców.

W 2019 roku do naszego grona dołączyło wielu nowych działkowców. Nowa grupa pełna zapału i ciekawych pomysłów przystąpiła do uprawy działki. Życzymy im obfitych plonów i mile spędzanego czasu na działce.
Nadal mamy jeszcze wolne działki dla nowych działkowców, na których można realizować swoje inspiracje ogrodowe.

Zapraszamy Zarząd ROD


medal za zasługi dla PZD

Nasz ROD został uhonorowany odznaką
"ZA ZASŁUGI DLA PZD"

Dzięki Waszej pracy, dbałości o swoje działki, sprawne działanie dla wspólnego dobra, nasz krośnieński ROD 31.08.2013 r. został uhonorowany najwyższym odznaczeniem nadawanym przez PZD.
Po lewej i poniżej prezentujemy otrzymane odznaczenie.

medal za zasługi dla PZD
Poniżej prezentujemy gablotę z innymi zdobytymi przez nasz ROD pucharami i dyplomami.

nasze puchary
napis

Data wejścia w życie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Ustawa, która zawiera rewolucyjne rozwiązania prawne w stosunku do poprzedniej ustawy z 2005 roku. Jednocześnie gwarantuje działkowcom kontynuowanie użytkowania działki. 

 Wolność zrzeszania się  - działkowiec decyduje czy chce wpływać na to co się dzieje na ogrodzie, czy może pozostaje bierny i czeka co inni za niego zrobią. Od 19 stycznia 2014r., aby uprawiać działkę nie ma przymusu członkostwa w organizacji. 
Dzierżawa działkowa  - nowi działkowcy podpisują umowę dzierżawy, natomiast dotychczasowi członkowie PZD użytkujący działki na mocy ustawy zachowują dotychczasowe prawa do użytkowania działki. 
Opłaty za działkę  - decydujący głos mają członkowie organizacji zarządzającej ogrodem. Płacą wszyscy bez wyjątku. W przypadku zaległości płatniczych przekraczających termin 6 miesięcy działkowiec może stracić prawo użytkowania działki. 
Likwidacja ogrodu  - zostały zmienione zasady. W przypadku likwidacji na cel publiczny działkowiec i stowarzyszenie otrzymają odszkodowanie. Natomiast jeśli likwidacja będzie na cel inny niż publiczny dodatkowo będzie potrzebna zgoda 2/3 działkowców z ogrodu. Działkowiec nie otrzyma odszkodowania za działkę jeśli będzie zagospodarowana niezgodnie z przepisami. 
Sprawy sporne i decyzyjne pomiędzy działkowcem a zarządem ROD i walnym zebraniem ogrodu  - rozstrzygać będą sądy. Komisja Rozjemcza ROD została w tym zakresie pozbawiona uprawnień. 
Ustawa zakazuje  - zamieszkiwania, prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej, ponad normatywne altany podlegają obowiązkowi zgłoszenia do właściwego organu administracji publicznej. 

Obecnie Zarząd ROD pracuje nad wdrożeniem nowych przepisów w funkcjonowanie ogrodu. Nowa ustawa nałożyła ma nmas nowe obowiązki. 

 


Kilka słów o historii ROD w Krośnie Odrzańskim 1963-2016


         Pierwsze grunty pod nasze Ogródy nadano w 1962 roku a plany sytuacyjne gruntów przeznaczonych na ogrody działkowe zostały wykonane w 1963 roku. Do 1997 ogród nosił nazwę imienia "25-lecia PRL". W tymże roku otrzymał tytuł " 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego" w nagrodę za dotychczasową działalność.
         W chwili obecnej zarząd ROD im.100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim zarządza siedmioma terenami ogrodowymi o łącznej powierzchni 38,58 ha z 791 działkami oraz skupia 1020 członków PZD. Każdy z powstałych terenów posiada swoją nazwę. Wytyczone działki do użytkowania dla działkowców mają powierzchnię od 300 m2 do 500 m2. W 1978 roku wybudowano Dom Działkowca. Na dzień 01.01.2017 r. gospodarujemy na 7-miu odrębnych ogrodach o łącznej powierzchni 38,5822 ha. Zagospodarowanych jest 791 działek. Na 879 działkach gospodarują członkowie naszej wielkiej rodziny Polskiego Związku Działkowców (PZD). Na 28 działkach gospodarują osoby niezrzeszone w PZD. Nasz ROD należy do wielkiej rodziny Polskiego związku działkowców (PZD).STAN POSIADANIA ROD NA DZIEŃ 1.01.2017 r.

         Rodzinny Ogród Działkowy im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim jest użytkownikiem wieczystym siedmiu terenów ogrodu położonych w różnych częściach miasta oraz w miejscowości Dychów. Odległość usytuowania pomiędzy terenami ogrodu nr 7 a nr 6 wynosi 17 km.

Ogród zajmuje obszar 38,5822 ha, posiadając w gospodarowaniu 791 działek.W jego skład wchodzą:
- teren ogrodu nr 1, nazwany "Tulipan" znajdujący się przy ulicy Obrońców Stalingradu zajmujący powierzchnię 27149 m2, posiadający 53 działki.
- teren ogrodu nr 2, nazwany "Poranek" znajdujący się przy ulicy Działkowca zajmujący powierzchnię 48698 m2, posiadający 88 działki.
- teren ogrodu nr 3, nazwany "Szarotka" położony na terenie wsi Marcinowice w obrębie miasta Krosna Odrzańskiego zajmujący powierzchnię 61100 m2, posiadający 157 działek.
- teren ogrodu nr 4, nazwany "Relaks" znajdujący się przy ulicy Kościuszki (prawa strona) zajmujący powierzchnię 76600 m2, posiadający 207 działki.
- teren ogrodu nr 5, nazwany "Jutrzenka" znajdujący się przy ulicy Gubińskiej zajmujący powierzchnię 52770 m2 , posiadający 92 działki.
- teren ogrodu nr 6, nazwany "Leśne Oczko" położony na terenie wsi Łochowice w obrębie miasta Krosna Odrzańskiego zajmujący powierzchnię 69300 m2, posiadający 121 działek.
- teren ogrodu nr 7, nazwany "Energetyk" położony na terenie miejscowości Dychów, zajmujący powierzchnię 41800 m2 , posiadający 73 działki.         Polski Związek Działkowców (PZD) jest samorządną, niezależną, pozarządową organizacją społeczną kontynuującą ponad 120 letnią tradycję ruchu działkowego w Polsce. Działa w oparciu o Ustawę z dnia 13 grudnia 2013 r.o rodzinnych ogrodach działkowych. Zarządza prawie 5000 rodzinnymi ogrodami działkowymi, zajmującymi powierzchnie 44 tysięcy ha. Zrzesza blisko 965 tyś. miłośników uprawy roślin, ochrony przyrody oraz aktywnego wypoczynku.
         Podstawowym, samodzielnym i samorządnym ogniwem w strukturze PZD jest rodzinny ogród działkowy (ROD). Jest to wydzielony obszar gruntu będący we władaniu PZD, podzielony na tereny ogólne i działki oraz wyposażony w infrastrukturę niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania .
         W polskich ogrodach działkowych jest ok. 965 tys. zagospodarowanych działek. Ponieważ działka jest przydzielona rodzinie tzn. że z działek korzysta blisko 1 milion polskich rodzin. Przyjmując wielkość zwykłej, polskiej rodziny jako 4 osoby, można obliczyć, że w RP z działek korzysta ok. 4 miliony ludzi. Jest to ponad 10 % polskiego społeczeństwa. Często służą one kilku pokoleniom.
         ROD stanowią składnik terenów zielonych oraz terenów rekreacyjnych. Są one również urządzeniami użyteczności publicznej. Zdecydowana większość ogrodów działkowych w Polsce położona jest w miastach. Najchętniej z ogrodów działkowych korzystają mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich np. Warszawy, Katowic, Wrocławia, Szczecina, Gdańska, Poznania, Łodzi, Krakowa.
         Celem rodzinnych ogrodów działkowych jest zapewnienie aktywnego wypoczynku oraz możliwości prowadzenia - przede wszystkim na własny użytek - upraw ogrodniczych. Spełniają one zgodnie ze Statutem PZD rownież funkcje :
ekologiczne
- Przywracanie terenów zielonych społeczeństwu,
- Ochrona środowiska przyrodniczego i podnoszenie standardów ekologicznych otoczenia,
- Ochrona składników przyrody i kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka,
socjalne i zdrowotne, - Poprawa warunków bytowych społeczności miejskiej poprzez zapewnienie warunków do prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby,
- Zapewnianie terenów wypoczynkowych zarówno dla działkowców jak i mieszkańców miast poprzez ich otwieranie,
- Propagowanie zdrowego stylu życia,
społeczne i edukacyjne
- Tworzenie warunków do integracji społeczeństwa,
- Propagowanie idei ogrodnictwa w społeczeństwie,
- Prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej w tym. m.in. współpraca ze szkołami, domami pomocy społecznej oraz innymi organizacjami społecznymi .         Powojenna historia i rozwój ogrodów działkowych rozpoczęła się od 9 marca 1949 r., kiedy to Sejm uchwalił ustawę "O pracowniczych ogrodach działkowych" (Dz. U nr 18 poz. 117), przekazując równocześnie zarząd nad nimi CRZZ na zasadach wyłączności. Art. 13 ustawy mówi, cyt: "Stowarzyszenia prowadzące ogrody działkowe ulegają likwidacji. Likwidację przeprowadza Zrzeszenie Pracowniczych Związków Zawodowych (Komisja Centralna Związków Zawodowych). Wszystkie agendy oraz cały majątek ruchomy i nieruchomy tych towarzystw przechodzi na Zrzeszenie Pracowniczych Związków Zawodowych (Komisję Centralną Związków Zawodowych)", a w art. 15 mówi, cyt: "Użytkownicy działek, którzy nabyli prawo użytkowania na podstawie statutu i regulaminu Związku Towarzystw Ogrodów i Osiedli Działkowych zachowują to prawo".
         Już w maju przedstawiciele CRZZ przejęli od Towarzystw wszystkie agendy oraz ogrody działkowe. Od tego momentu rozpoczął się dynamiczny rozwój i przyrost zasobów Pracowniczych Ogrodów Działkowych. Po strajkach w 1980 r. i skompromitowaniu się CRZZ, 6 maja 1981 r. Sejm uchwalił ustawę "O Pracowniczych Ogrodach Działkowych", w wyniku której ogrody działkowe przejął Polski Związek Działkowców na zasadzie wyłączności.
         Od zmian ustrojowych w 1989 r., działki pracownicze stały się wyborczą kartą przetargową partii politycznych, a nawet rządów. Przygotowano wiele ustaw o zmianie ustawy "O Pracowniczych Ogrodach Działkowych", od likwidacji do uwłaszczenia działkowców. Jednak pomimo takiego zamieszania wokół działek, ogrody przetrwały i 21 września 2005 r. uchwalono ustawę "O Rodzinnych Ogrodach Działkowych", w których działkowcy zachowali większość swoich przywilejów. Jednak ustawa otworzyła furtkę gminom miejskim, które w planach zagospodarowania przestrzennego mogą ująć cenne tereny w centrum miast (na których od lat istnieją ogrody działkowe) na potrzeby nowych inwestycji, likwidując ogrody.
         Niestety większość ogrodów ma nieuregulowany status prawny, nie posiada założonych ksiąg wieczystych i ich los jest zależny od gminy.
         Być może światowy kryzys opóźni procesy inwestowania w miastach, jednak zarządy działek muszą skupić się na porządkowaniu dokumentacji ogrodów i ją ewentualnie uzupełniać oraz mieć na bieżąco orientację w planach przestrzennego zagospodarowania, gdyż działki stanowią zbyt cenny kąsek dla inwestorów, dla których liczą się tylko zyski.

Design by Admin