logo PZD
Nowe wydarzdnia
Okręgowe Dni Działkowca 2016 w Żarach
Remont dachu domu działkowca ZAKOŃCZONY- sprawozdanie i zdjęcia.
Uroczyste przekazanie działki Warsztatom Terapii Zajeciowej.
Przegląd Zagospodarowania Ogrodu .
Informacja o pracy Zarządu.
UWAGA!
Informacja o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za 2015 r. naszego ROD jest TUTAJ.
Skład nowych władz naszego ROD jest TUTAJ
Aktualny na dzień 10 maja 2016 r. wykaz wolnych działek jest TUTAJ. Nie zwlekaj! Czekamy na Ciebie.
Do wykazów dołączyliśmy plany ich rozmieszczenia na obszarze poszczególnych ogrodów
Plan rozmieszczenia poszczególnych ogrodów na terenie Krosna Odrzańskiego jest TUTAJ

W dniu 3 wrześœnia br. w Zabrzu œświętowano Krajowe Dni Działkowca i Jubileusz 35-lecia PZD.

Więcej przeczytasz na stronie PZD

Altana na działce w ROD.

- Co każdy działkowiec wiedzieć powinien. Przeczytasz TUTAJ.

Nowy regulamin ROD wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku.


1 października 2015 roku Krajowa Rada PZD uchwaliła regulamin ROD. Nowy regulamin ROD dostępny jest TUTAJ.

Nowy statut PZD zarejestrowany w KRS


9 września 2015r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) zarejestrowany został statut PZD uchwalony 2 lipca br. przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Statut dostępny jest TUTAJ.

USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

dostępna jest TUTAJ.

Z okazji Dni Działkowca 2016 otrzymaliśmy puchar i pismo gratulacyjne z Urzędu Marszałkowskiego, pismo gratulacyjne od Starosty Krośnieńskiego oraz pismo gratulacyjne od Burmistrza Krosna Odrzańskiego

Poniżej prezentujemy otrzymany puchar i pisma gratulacyjne:

Krośnieńskie Dni Działkowca 2016
Krośnieńskie Dni Działkowca 2016
Krośnieńskie Dni Działkowca 2016
Krośnieńskie Dni Działkowca 2016

Krośnieńskie Dni Działkowca 2016

W dniu 15.10.2016 w Domu Działkowca odbyły się obchody DNIA DZIAŁKOWCA.
Obchody były szczególnie uroczyste bowiem w bieżącym roku obchodzimy także 35-lecie POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW.

Obchody DNIA DZIAŁKOWCA zorganizowane były wspólnie z zaprzyjaźnionymi ogrodami. A mianowicie: z ROD Garnizonowm, którego Prezesem jest Pan Zbigniew Ceglarz oraz ROD imienia Brzezińskiego którego prezesem jest Pan Marek Jasiówka.

W obchodach DNIA DZIAŁKOWCA uczestniczyli zaproszeni goście:
Pani Anna Chinalska - Radna Sejmiku Województwa Lubuskiego
Pan Mirosław Glaz - Starosta Powiatu Krośnieńskiego
Pan Marek Cebula - Burmistrz Krosna Odrzańskiego
Pan Jerzy Komarnicki - Sekretarz OZ PZD w Zielonej Górze
Pan Stanisław Reska - Skarbnik PZ PZD w Zielonej Górze
W trakcie obchodów DNIA DIZAŁKOWCA Pani Anna Chinalska wręczyła Puchar ufundowany przez Marszałka Województwa Lubuskiego dla ROD im. 100 - lecia Ogrodnictwa Działkowego dla Pani Prezes Barbary Dzieciuch oraz odczytała list gratulacyjny Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Pana Stanisława Tomczyszyna. Życzenia oraz wiązanki kwiatów wręczyli Burmistrz Krosna Odrzańskiego oraz Starosta Powiatu Krośnieńskiego. W trakcie uroczystości Pani Prezes Barbara Dzieciuch przedstawiła historię ogrodów oraz podziękowała za puchar i życzenia, zaś swoimi wspomnieniami w formie wiersza podzieliła się działkowiczka Pani Maria Timoszyk.

Zarządy ROD postanowiły wyróżnić dyplomami i upominkami najlepszych działkowców. Łącznie wyróżniono 42 działkowców.

Obchody DNIA DZIAŁKOWCA możliwe były do zrealizowania dzięki sponsorom którymi byli:
Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze,
Starostwo powiatowe w Krośnie Odrzańskim,
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim,
Urząd Gminy Bobrowice,
Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim,
PKO Bank Polski Oddział I w Krośnie Odrzańskim,
Sklep ogrodniczo przemysłowy ul Walki Młodych w Krośnie Odrzańskim,
Sklep ogrodniczy przy ul. Obrońców Stalingradu w Krośnie Odrzańskim,
Sklep mięsny Anny Zyguła,
Sklep mięsny Pana Szarkowicza,
Zakład Cukierniczo - Piekarniczy "Stenia",
Zakład Piekarniczy w Osiecznicy,
W trakcie spotkania zorganizowano skromny poczęstunek.
Na zakończenie obchodów DNIA DZIAŁKOWCA odbyła się zabawa taneczna. Dzień Działkowca upłynął w miłej i sympatycznej atmosferze. W naszej uroczystości uczestniczyło 120 osób.

Poniżej kilka zdjęć z naszej uroczystości:
Krośnieńskie Dni Działkowca 2016 Krośnieńskie Dni Działkowca 2016
Krośnieńskie Dni Działkowca 2016 Krośnieńskie Dni Działkowca 2016
Krośnieńskie Dni Działkowca 2016 Krośnieńskie Dni Działkowca 2016
Krośnieńskie Dni Działkowca 2016 Krośnieńskie Dni Działkowca 2016
Krośnieńskie Dni Działkowca 2016 Krośnieńskie Dni Działkowca 2016

 

Okręgowe Dni Działkowca 2016

W dniu 27 sierpnia 2016 r. odbyły się Okręgowe Dni Działkowca zorganizowane w Żarach.
W obchodach Okręgowych Dni Działkowca udział brało ośmiu działkowców naszego ROD.
Nasi przedstawiciele zorganizowali stanowisko z przetworami z owoców i warzyw oraz z nalewkami.

Dni działkowca 2016

Dni działkowca 2016

Dni działkowca 2016


PODZIĘKOWANIE

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 100 - lecia Ogrodnictwa Działkowego
w Krośnie Odrzańskim

składa podziękowanie wszystkim działkowcom za terminowe wniesienie opłat za działkę

jednocześnie informujemy, że jest nieliczna grupa działkowców, którzy do chwili obecnej nie wnieśli opłat za
działkę mimo, że ją uprawiają i korzystają z wody. Jest to niezgodne ze statutem, Regulaminem ROD, przyjętymi uchwałami przez walne zebranie sprawozdawcze ROD jak również jest to lekceważenie działkowców, którzy przestrzegają statut i Regulamin ROD.

Za Zarząd: Prezes ROD Barbara Dzieciuch


UWAGA! MIESZKAŃCY KROSNA I OKOLIC
- miłośnicy ogrodnictwa, sadownictwa, świeżego powietrza, zieleni i przyrody!

Zarząd ROD im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim dysponuje wieloma atrakcyjnymi i dogodnie połozonymi wolnymi działkami. Wiele z nich jest dobrze wyposażona i zagospodarowana. Część posiada altanki.  Aktualny wykaz wolnych działek jest TUTAJ Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny, mailowy lub poprzez formularz kontaktowy. Godziny pracy biura zarzadu i dane kontaktowe znajdziecie Państwo na naszej stronie "KONTAKT"

Poniżej prezentujemy kilka przykładowych zdjęc wolnych działek na terenie 0grodu nr 2 "Poranek" ul. Działkowca/ul. Kościuszki lewa strona:

wolna działka

wolna działka

wolna działka

wolna działka

 


Serdecznie witamy nowych działkowców.

W 2015 roku do naszego grona dołączyło 25 rodzin. Nowa grupa pełna zapału i ciekawych pomysłów przystąpiła do uprawy działki. Życzymy im obfitych plonów i mile spędzanego czasu na działce.
Obecnie w 2016 r.mamy jeszcze wolne działki dla nowych działkowców, na których można realizować swoje inspiracje ogrodowe.

Zapraszamy Zarząd ROD


medal za zasługi dla PZD

Nasz ROD został uhonorowany odznaką
"ZA ZASŁUGI DLA PZD"

Dzięki Waszej pracy, dbałości o swoje działki, sprawne działanie dla wspólnego dobra, nasz krośnieński ROD został uhonorowany najwyższym odznaczeniem nadawanym przez PZD.
Po lewej i poniżej prezentujemy otrzymane odznaczenie.

medal za zasługi dla PZDPoniżej prezentujemy gablotę z innymi zdobytymi przez nasz ROD pucharami i dyplomami.

nasze puchary
A tutaj tablica z pracami konkursowymi naszych dzieci."

nasze dzieci
napis

Data wejścia w życie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Ustawa, która zawiera rewolucyjne rozwiązania prawne w stosunku do poprzedniej ustawy z 2005 roku. Jednocześnie gwarantuje działkowcom kontynuowanie użytkowania działki. 

 Wolność zrzeszania się  - działkowiec decyduje czy chce wpływać na to co się dzieje na ogrodzie, czy może pozostaje bierny i czeka co inni za niego zrobią. Od 19 stycznia 2014r., aby uprawiać działkę nie ma przymusu członkostwa w organizacji. 
Dzierżawa działkowa  - nowi działkowcy podpisują umowę dzierżawy, natomiast dotychczasowi członkowie PZD użytkujący działki na mocy ustawy zachowują dotychczasowe prawa do użytkowania działki. 
Opłaty za działkę  - decydujący głos mają członkowie organizacji zarządzającej ogrodem. Płacą wszyscy bez wyjątku. W przypadku zaległości płatniczych przekraczających termin 6 miesięcy działkowiec może stracić prawo użytkowania działki. 
Likwidacja ogrodu  - zostały zmienione zasady. W przypadku likwidacji na cel publiczny działkowiec i stowarzyszenie otrzymają odszkodowanie. Natomiast jeśli likwidacja będzie na cel inny niż publiczny dodatkowo będzie potrzebna zgoda 2/3 działkowców z ogrodu. Działkowiec nie otrzyma odszkodowania za działkę jeśli będzie zagospodarowana niezgodnie z przepisami. 
Sprawy sporne i decyzyjne pomiędzy działkowcem a zarządem ROD i walnym zebraniem ogrodu  - rozstrzygać będą sądy. Komisja Rozjemcza ROD została w tym zakresie pozbawiona uprawnień. 
Ustawa zakazuje  - zamieszkiwania, prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej, ponad normatywne altany podlegają obowiązkowi zgłoszenia do właściwego organu administracji publicznej. 

Obecnie Zarząd ROD pracuje nad wdrożeniem nowych przepisów w funkcjonowanie ogrodu. Nowa ustawa nałożyła ma nmas nowe obowiązki. 

 


Kilka słów o historii ROD w Krośnie Odrzańskim 1963-2011


         Pierwsze grunty pod nasze Ogródy nadano w 1962 roku a plany sytuacyjne gruntów przeznaczonych na ogrody działkowe zostały wykonane w 1963 roku. Do 1997 ogród nosił nazwę imienia "25-lecia PRL". W tymże roku otrzymał tytuł " 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego" w nagrodę za dotychczasową działalność.
         W chwili obecnej zarząd ROD im.100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim zarządza siedmioma terenami ogrodowymi o łącznej powierzchni 38,58 ha z 791 działkami oraz skupia 1020 członków PZD. Każdy z powstałych terenów posiada swoją nazwę. Wytyczone działki do użytkowania dla działkowców mają powierzchnię od 300 m2 do 500 m2. W 1978 roku wybudowano Dom Działkowca. Nasz ROD należy do wielkiej rodziny Polskiego związku działkowców (PZD).STAN POSIADANIA ROD NA DZIEŃ 1.01.2012 r.

         Rodzinny Ogród Działkowy im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim jest użytkownikiem wieczystym siedmiu terenów ogrodu położonych w różnych częściach miasta oraz w miejscowości Dychów. Odległość usytuowania pomiędzy terenami ogrodu nr 7 a nr 6 wynosi 17 km.

Ogród zajmuje obszar 38,5822 ha, posiadając w gospodarowaniu 791 działek.W jego skład wchodzą:
- teren ogrodu nr 1, nazwany "Tulipan" znajdujący się przy ulicy Obrońców Stalingradu zajmujący powierzchnię 27149 m2, posiadający 53 działki.
- teren ogrodu nr 2, nazwany "Poranek" znajdujący się przy ulicy Działkowca zajmujący powierzchnię 48698 m2, posiadający 88 działki.
- teren ogrodu nr 3, nazwany "Szarotka" położony na terenie wsi Marcinowice w obrębie miasta Krosna Odrzańskiego zajmujący powierzchnię 61100 m2, posiadający 157 działek.
- teren ogrodu nr 4, nazwany "Relaks" znajdujący się przy ulicy Kościuszki (prawa strona) zajmujący powierzchnię 76600 m2, posiadający 207 działki.
- teren ogrodu nr 5, nazwany "Jutrzenka" znajdujący się przy ulicy Gubińskiej zajmujący powierzchnię 52770 m2 , posiadający 92 działki.
- teren ogrodu nr 6, nazwany "Leśne Oczko" położony na terenie wsi Łochowice w obrębie miasta Krosna Odrzańskiego zajmujący powierzchnię 69300 m2, posiadający 121 działek.
- teren ogrodu nr 7, nazwany "Energetyk" położony na terenie miejscowości Dychów, zajmujący powierzchnię 41800 m2 , posiadający 73 działki.         Polski Związek Działkowców (PZD) jest samorządną, niezależną, pozarządową organizacją społeczną kontynuującą ponad 120 letnią tradycję ruchu działkowego w Polsce. Działa w oparciu o Ustawę z dnia 13 grudnia 2013 r.o rodzinnych ogrodach działkowych. Zarządza prawie 5000 rodzinnymi ogrodami działkowymi, zajmującymi powierzchnie 44 tysięcy ha. Zrzesza blisko 965 tyś. miłośników uprawy roślin, ochrony przyrody oraz aktywnego wypoczynku.
         Podstawowym, samodzielnym i samorządnym ogniwem w strukturze PZD jest rodzinny ogród działkowy (ROD). Jest to wydzielony obszar gruntu będący we władaniu PZD, podzielony na tereny ogólne i działki oraz wyposażony w infrastrukturę niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania .
         W polskich ogrodach działkowych jest ok. 965 tys. zagospodarowanych działek. Ponieważ działka jest przydzielona rodzinie tzn. że z działek korzysta blisko 1 milion polskich rodzin. Przyjmując wielkość zwykłej, polskiej rodziny jako 4 osoby, można obliczyć, że w RP z działek korzysta ok. 4 miliony ludzi. Jest to ponad 10 % polskiego społeczeństwa. Często służą one kilku pokoleniom.
         ROD stanowią składnik terenów zielonych oraz terenów rekreacyjnych. Są one również urządzeniami użyteczności publicznej. Zdecydowana większość ogrodów działkowych w Polsce położona jest w miastach. Najchętniej z ogrodów działkowych korzystają mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich np. Warszawy, Katowic, Wrocławia, Szczecina, Gdańska, Poznania, Łodzi, Krakowa.
         Celem rodzinnych ogrodów działkowych jest zapewnienie aktywnego wypoczynku oraz możliwości prowadzenia - przede wszystkim na własny użytek - upraw ogrodniczych. Spełniają one zgodnie ze Statutem PZD rownież funkcje :
ekologiczne
- Przywracanie terenów zielonych społeczeństwu,
- Ochrona środowiska przyrodniczego i podnoszenie standardów ekologicznych otoczenia,
- Ochrona składników przyrody i kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka,
socjalne i zdrowotne, - Poprawa warunków bytowych społeczności miejskiej poprzez zapewnienie warunków do prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby,
- Zapewnianie terenów wypoczynkowych zarówno dla działkowców jak i mieszkańców miast poprzez ich otwieranie,
- Propagowanie zdrowego stylu życia,
społeczne i edukacyjne
- Tworzenie warunków do integracji społeczeństwa,
- Propagowanie idei ogrodnictwa w społeczeństwie,
- Prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej w tym. m.in. współpraca ze szkołami, domami pomocy społecznej oraz innymi organizacjami społecznymi .         Powojenna historia i rozwój ogrodów działkowych rozpoczęła się od 9 marca 1949 r., kiedy to Sejm uchwalił ustawę "O pracowniczych ogrodach działkowych" (Dz. U nr 18 poz. 117), przekazując równocześnie zarząd nad nimi CRZZ na zasadach wyłączności. Art. 13 ustawy mówi, cyt: "Stowarzyszenia prowadzące ogrody działkowe ulegają likwidacji. Likwidację przeprowadza Zrzeszenie Pracowniczych Związków Zawodowych (Komisja Centralna Związków Zawodowych). Wszystkie agendy oraz cały majątek ruchomy i nieruchomy tych towarzystw przechodzi na Zrzeszenie Pracowniczych Związków Zawodowych (Komisję Centralną Związków Zawodowych)", a w art. 15 mówi, cyt: "Użytkownicy działek, którzy nabyli prawo użytkowania na podstawie statutu i regulaminu Związku Towarzystw Ogrodów i Osiedli Działkowych zachowują to prawo".
         Już w maju przedstawiciele CRZZ przejęli od Towarzystw wszystkie agendy oraz ogrody działkowe. Od tego momentu rozpoczął się dynamiczny rozwój i przyrost zasobów Pracowniczych Ogrodów Działkowych. Po strajkach w 1980 r. i skompromitowaniu się CRZZ, 6 maja 1981 r. Sejm uchwalił ustawę "O Pracowniczych Ogrodach Działkowych", w wyniku której ogrody działkowe przejął Polski Związek Działkowców na zasadzie wyłączności.
         Od zmian ustrojowych w 1989 r., działki pracownicze stały się wyborczą kartą przetargową partii politycznych, a nawet rządów. Przygotowano wiele ustaw o zmianie ustawy "O Pracowniczych Ogrodach Działkowych", od likwidacji do uwłaszczenia działkowców. Jednak pomimo takiego zamieszania wokół działek, ogrody przetrwały i 21 września 2005 r. uchwalono ustawę "O Rodzinnych Ogrodach Działkowych", w których działkowcy zachowali większość swoich przywilejów. Jednak ustawa otworzyła furtkę gminom miejskim, które w planach zagospodarowania przestrzennego mogą ująć cenne tereny w centrum miast (na których od lat istnieją ogrody działkowe) na potrzeby nowych inwestycji, likwidując ogrody.
         Niestety większość ogrodów ma nieuregulowany status prawny, nie posiada założonych ksiąg wieczystych i ich los jest zależny od gminy.
         Być może światowy kryzys opóźni procesy inwestowania w miastach, jednak zarządy działek muszą skupić się na porządkowaniu dokumentacji ogrodów i ją ewentualnie uzupełniać oraz mieć na bieżąco orientację w planach przestrzennego zagospodarowania, gdyż działki stanowią zbyt cenny kąsek dla inwestorów, dla których liczą się tylko zyski.

Dzisiaj jest r.     Imieniny obchodzą
Design by Admin